garageverkoop

Wil je thuis of samen met de buren een garageverkoop organiseren? Een garageverkoop door particulieren is vrij van leurkaart, maar je hebt wel toestemming van het schepencollege nodig.

voorwaarden

  • het verkopen van eetwaren en dranken voor eigen rekening is niet toegestaan. Dit kan enkel wanneer de verkoop een menslievend doel heeft en gebeurt door een vereniging. De vereniging heeft hiervoor een speciale machtiging van het schepencollege nodig.
  • er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. Je mag dus met andere woorden de zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar je mag geen spullen aankopen met het oog ze te verkopen op de garageverkoop.
  • wanneer meerdere garageverkopen tegelijk doorgaan in dezelfde straat dan moet de organisator een lijst met alle deelnemers opstellen.

Een garageverkoop is een commerciële activiteit, daarom komt deze activiteit niet in aanmerking voor een premie voor straat- en wijkfeesten.

procedure

Je vraagt de toestemming voor een garageverkoop minstens een maand voor aanvang aan per brief of e-mail aan het secretariaat. Daarin vermeld je alle praktische informatie over de garageverkoop: datum, tijdstip, af te sluiten straten, deelnemers, verkoop dranken/eetwaren...).

Je ontvangt dan vanuit onze diensten alle informatie die je nodig hebt met een bericht over de beslissing van het schepencollege.