algemeen en aanvullende politiereglement(en)

algemeen politiereglement

Het politiereglement legt een aantal regels vast voor enkele alledaagse zaken.
Het gaat onder andere om de openbare netheid en gezondheid, de openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, de groene ruimtes, dieren, ambulante handel en markten. Het politiereglement wordt altijd goedgekeurd door de gemeenteraad.

aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer

Deze reglementen vormen een aanvulling op bovenstaand reglement voor gewestwegen, gemeentewegen of gebiedsdekkende wegen. 

tijdelijke politiereglementen

Het gaat hierbij steeds om blijvende of periodieke toestanden, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Je vindt hier een oplijsting van de aanvullingen.